Cảnh báo rủi ro

Tất cả thông tin trên trang này có thể thay đổi. Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa là bạn đã chấp nhận “Điều khoản sử dụng” của chúng tôi. 

Giao dịch Forex, Crypto, Chứng Khoán quốc tế có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Mức độ đòn bẩy cao có thể mang lại rủi ro cao cho chính bạn. Trước khi quyết định giao dịch ngoại hối, bạn nên xem xét cẩn thận mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khẩu vị rủi ro của mình. Khả năng cao là bạn có thể bị lỗ một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư ban đầu của mình và do đó bạn không nên đầu tư số tiền mà bạn không thể để mất. Bạn nên nhận thức được tất cả các rủi ro liên quan đến giao dịch ngoại hối và tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào.

Các ý kiến ​​được trình bày tại VnRebates là của các tác giả cá nhân và không nhất thiết đại diện cho quan điểm củaVnRebates hoặc ban quản lý của VnRebates. VnRebates chưa xác minh tính chính xác hoặc cơ sở thực tế của bất kỳ bài viết hoặc tuyên bố nào được đưa ra bởi bất kỳ tác giả độc lập nào:  các lỗi và Thiếu sót hoàn toàn có thể xảy ra. Toàn bộ ý kiến, phân tích, nhận định về thị trường từ Nhân viên, đối tác hoặc cộng tác viên của VnRebates đều chỉ là bình luận chung và không cấu thành lời khuyên đầu tư. VnRebates sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó.

– VnRebates Team –