author background

Lion Brokers

Giới thiệu

Lion Brokers là thành viên trực thuộc Tập đoàn Lion Group Holding Limited được niêm yết tại Nasdaq (Mã: LGHL), được cấp phép bởi Cơ quan Tiền tệ Quần đảo Cayman (CIMA) và Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS).