author background

Thu Hiền

Chức danh
Market Analyst
Công ty
VnRebates
Kinh nghiệm
3+ năm
Social links

Điểm nổi bật

  • Biết phân tích, đánh gia nhận định thị trường
  • Giao dịch theo phương pháp supply, demand
  • Giao dịch theo các chỉ báo indicator

Kinh nghiệm

  •  3 năm kinh nghiệm ở thị trường fx
  • 1 năm kinh nghiệm ở thị trường coin
  • 2 năm làm việc cho các sàn giao dịch chứng khoán phái sinh và ngoại hối