author background

Viết Tú

Chức danh
Market Analyst
Công ty
VnRebates
Kinh nghiệm
3+ năm
Social links

Điểm nổi bật

  • Ưa thích dự án Hubbl Exchange-sàn giao dịch options đầu tiên trên nền tảng Avalanche.
  • Là một trong những người đóng góp nhiều nhất và được công nhận là thành viên tích cực cùng build dự án với team.

Kinh nghiệm

  • Skin in the game: Làm CM, xây dựng cộng đồng và hỗ trợ các dự án cryptocurrency
  • Tham gia đầu tư từ tháng 3/2020
  • Hơn 3 năm tham gia viết bài cho các website tài chính