author background

Fxpig

Social links

Giới thiệu

FXPIG là một nhà môi giới hoạt động lâu năm trên thị trường, cung cấp cho các nhà giao dịch nhiều loại tài khoản đa dạng với chi phí thấp. FXPIG hỗ trợ giao thức FIX/API giúp thời gian khớp lệnh được tối ưu và spread ở mức cạnh tranh nhất trên thị trường.