author background

Ngân Hà

Chức danh
Market Analyst
Công ty
VnRebates Team
Kinh nghiệm
2 năm
Social links

Điểm nổi bật

  • Có kiến thức trong mảng tài chính, đầu tư
  • Khả năng đọc hiểu tiếng Anh, research thông tin bằng tiếng Anh
  • Khả năng phân tích và tổng hợp thông tin
  • Kỹ năng viết, đọc hiểu các thông tin liên quan đến tài chính

Kinh nghiệm

  • 2 năm làm việc trong lĩnh vực truyền thông
  • 2 năm kinh nghiệm viết bài cho các website về tài chính
  • 4 năm học tập và phát triển trong lĩnh vực tài chính, đầu tư